ข้อกำหนดการใช้งาน

บทนำ

ยินดีต้อนรับสู่ CI Talks! เราดีใจที่คุณเลือก CI Talks เป็นสื่อการศึกษาและการฝึกอบรมออนไลน์เพื่อพัฒนาตนเอง ซึ่งสอนโดยกลุ่มผู้มีชื่อเสียง ผู้ประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญในประเทศที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ หน้าต่อไปนี้เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาระหว่างคุณกับเรา ซึ่งครอบคลุม (ก) การใช้งานเว็บไซต์ของเรา และ (ข) วิธีที่เราให้บริการหลักสูตรการเรียนรู้แก่คุณ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับสมบูรณ์ของสัญญานี้ระบุเพิ่มเติมไว้ด้านล่าง ซึ่งเราได้สรุปข้อกำหนดที่สำคัญของสัญญาไว้ดังนี้ โปรดทราบว่าข้อมูลสรุปนี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในสัญญาของเรา และหากมีข้อขัดแย้งใด ๆ คุณจะต้องอ้างอิงข้อมูลจากสัญญาฉบับจริง

สรุป

(ก) การใช้งานเว็บไซต์

 1. "CI Talks" เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท ซีไอ ทอล์ค จำกัด
 2. เนื้อหาที่แสดงในเว็บไซต์ของเราผลิตและเป็นเจ้าของโดยบริษัท ซีไอ ทอล์ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในราชอาณาจักรไทย โดยมีข้อยกเว้นบางประการ บริษัท ซีไอ ทอล์ค จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในเนื้อหาที่ผลิตและเป็นเจ้าของโดยไม่มีข้อยกเว้น
 3. เราเป็นเจ้าของทั้งหมดหรือได้รับอนุญาตให้ใช้เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์ของเรา เนื้อหาบางส่วนอาจเป็นเจ้าของโดยพันธมิตรและ/หรือสถาบันพันธมิตรของเรา แต่เราควบคุมการเข้าถึงเนื้อหาดังกล่าว กรุณาเคารพต่อเนื้อหาและการเข้าถึงในลักษณะเดียวกับที่คุณคาดหวังให้เพื่อนและผู้เยี่ยมชมเคารพต่อทรัพย์สินในสถานที่ของคุณ
 4. คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการค้าเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเราหรือเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ (กล่าวคือ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้หาเงินหรือทำการโฆษณาเพื่อดึงดูดธุรกิจอื่นโดยใช้เว็บไซต์ของเรา)
 5. คุณสามารถแบ่งปัน URL หน้าแรกของเรากับผู้อื่นได้ แต่หากคุณเพียงเชื่อมโยงไปยังบางส่วนในเว็บไซต์ของเรา หรือคัดลอกและวางบางส่วนของเว็บไซต์ คุณต้องรับทราบที่มาของเนื้อหา
 6. เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือไวรัสใด ๆ ในเว็บไซต์ที่เราอาจเชื่อมโยงถึง
 7. ความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูล - เราปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูล โดยทั่วไปหมายความว่า เราจะรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงและชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น เราจะไม่รวบรวมข้อมูลนอกเหนือจากที่ต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวหรือไม่เก็บไว้นานเกินความจำเป็น เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยำและจะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างถึงที่สุด กรุณาดู นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเราสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

(ข) การลงทะเบียนหลักสูตรของเรา

 1. คุณต้องตระหนักว่าสถาบันพันธมิตรของเราอาจมีข้อกำหนด นโยบาย และกระบวนการของตนเองเกี่ยวกับสิทธิ์ในการเข้าร่วมหลักสูตรของเรา หากคุณไม่ตรงตามเกณฑ์เหล่านี้ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนหลักสูตรในแพลตฟอร์มของเรา
 2. หากคุณได้รับหน่วยกิตหรือประกาศนียบัตรสำหรับหลักสูตรใด ๆ จะถือเป็นความรับผิดชอบของสถาบันพันธมิตรของเราทั้งหมด และคุณควรติดต่อสถาบันพันธมิตรสำหรับปัญหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว
 3. คุณสามารถใช้เนื้อหาในแพลตฟอร์มของเราเพื่อการเรียนรู้ส่วนบุคคลหรือทางธุรกิจเท่านั้น และคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ดัดแปลงหรือแจกจ่ายเนื้อหาแก่บุคคลอื่น
 4. คุณสามารถโพสต์เนื้อหาของคุณเองในเว็บไซต์ของเรา เราไม่ได้อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของใด ๆ ต่อเนื้อหานั้น แต่คุณต้องให้การอนุญาตแก่เราเพื่อใช้ ทำประโยชน์ และให้การอนุญาตช่วงสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของเว็บไซต์หรือหลักสูตร คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งที่คุณโพสต์ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลภายนอก รวมถึงคุณอาจต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกและต่อเรา สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่บุคคลภายนอกหรือเราได้รับจากเนื้อหาที่คุณเผยแพร่ซึ่งละเมิดสิทธิของผู้อื่น
 5. เนื้อหาที่เราให้บริการในแพลตฟอร์มเป็นเจ้าของโดยเราหรือโดยสถาบันพันธมิตรของเรา คุณไม่มีสิทธิ์ในเนื้อหาดังกล่าว เว้นแต่ที่ระบุไว้ในสัญญา

สัญญา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ ("ข้อกำหนด") มีผลกับข้อกำหนดของเราและการใช้ข้อมูล บริการ และเนื้อหาสาระ ("เนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์") ของคุณผ่านเว็บไซต์ CI Talks ("เว็บไซต์") รวมถึงการที่คุณเยี่ยมชมและเรียกดูเว็บไซต์ (ในฐานะ "ผู้เยี่ยมชม") และลงทะเบียนกับ CI Talks ในฐานะนักเรียน ("ผู้เรียน")

ควรอ่านข้อกำหนดเหล่านี้ควบคู่และอ่านประกอบกับนโยบายของเรา รวมถึง นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ (“นโยบายต่าง ๆ”)

กรุณาอ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างละเอียด ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนด คุณต้องยุติการใช้งานเว็บไซต์รวมถึงเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์ทันที

1. เกี่ยวกับเรา

1.1 ในข้อกำหนดเหล่านี้ การกล่าวถึง "เรา" หรือ "พวกเรา" หมายถึง CI Talks ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท ซีไอ ทอล์ค จำกัด (บริษัทจำกัด) ที่ก่อตั้งในประเทศไทย (หมายเลขจดทะเบียน 0105564017462) โดยมีที่อยู่จดทะเบียนเลขที่ 431 ซอยประดู่ 1 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย

1.2 ในข้อกำหนดเหล่านี้ การกล่าวถึง "คุณ" หรือ "ของคุณ" หมายถึงตัวคุณ ไม่ว่าจะในฐานะผู้เรียนหรือผู้เยี่ยมชม

1.3 CI Talks เสนอเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์จากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทั่วโลก ("สถาบันพันธมิตร")

1.4 หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือต้องการติดต่อเราด้วยเหตุผลใดก็ตาม กรุณาคลิกที่ "ศูนย์ช่วยเหลือ" และเลือก "ติดต่อเรา" ซึ่งสามารถพบได้ในเว็บไซต์

2. การใช้งานเว็บไซต์ (ความประพฤติของผู้เรียน)

2.1 เมื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ รวมถึงเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์ คุณยืนยันว่าได้อ่าน ยอมรับ ตลอดจนปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้และ นโยบายต่าง ๆ ของเรา (ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว) ห้ามบุคคลใดก็ตามที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีใช้งานเว็บไซต์และเข้าถึงเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์โดยเด็ดขาด

2.2 การใช้งานและการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ รวมถึงเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์ของคุณอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ ("เงื่อนไขการใช้งานที่ยอมรับได้") และคุณยอมรับว่าการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานที่ยอมรับได้ข้อใดข้อหนึ่งจะถือเป็นการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ เงื่อนไขการใช้งานที่ยอมรับได้มีดังนี้

 1. คุณตกลงที่จะใช้งานเว็บไซต์ และเข้าถึงเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และการใช้งานเว็บไซต์และเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์ของคุณไม่มีลักษณะที่ผิดกฎหมายหรือหลอกลวง และไม่มีเจตนาหรือส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อเราหรือพันธมิตรสถาบันของเรา ไม่ว่าจะด้านชื่อเสียงหรือด้านการเงิน
 2. คุณตกลงที่จะไม่ใช้งานหรือเข้าถึงเว็บไซต์ หรือเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำอันตรายหรือพยายามทำอันตรายผู้เยาว์ในทางใดทางหนึ่ง
 3. คุณตกลงที่จะไม่เผยแพร่เว็บไซต์ หรือเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์ทั้งหมดหรือบางส่วนในสื่อใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา เว้นแต่การเผยแพร่ดังกล่าวจะดำเนินการผ่านฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์และได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงส่วนที่ 6.11
 4. คุณตกลงที่จะไม่ดัดแปลงหรือแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ หรือเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์
 5. คุณตกลงที่จะไม่เข้าถึงเว็บไซต์หรือเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีอื่นใด นอกเหนือจากซอฟต์แวร์ที่เราจัดหาให้หรือเปิดใช้งานผ่านของ API หรือเว็บเบราว์เซอร์ของบุคคลภายนอกที่ให้บริการอยู่ทั่วไป เช่น Chrome, Firefox, Safari หรือ Internet Explorer
 6. คุณตกลงที่จะไม่ (และจะไม่พยายาม) หลบเลี่ยง ปิดการใช้งาน หรือรบกวนคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยใด ๆ ของเว็บไซต์ หรือคุณสมบัติใด ๆ ที่ (1) ป้องกันหรือจำกัดการใช้งานหรือคัดลอกเนื้อหา หรือ (2) บังคับใช้ข้อจำกัดใด ๆ กับคุณ การใช้งานเว็บไซต์ หรือการเข้าถึงเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์
 7. คุณตกลงที่จะไม่จงใจถ่ายโอนข้อมูลใด ๆ หรือส่ง หรือส่งต่อเนื้อหาใด ๆ ที่มีไวรัส ม้าโทรจัน เวิร์ม ไทม์บอมบ์ ตัวบันทึกการกดแป้นพิมพ์ สปายแวร์ แอดแวร์ หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่น ๆ หรือรหัสคอมพิวเตอร์ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งออกแบบมาให้ส่งผลเสียรุนแรงต่อการดำเนินการของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ใด ๆ
 8. คุณตกลงที่จะไม่ใช้งานหรือเข้าถึงเว็บไซต์ หรือเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์เพื่อการใช้งานในเชิงพาณิชย์หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
  1. การจำหน่ายการเข้าถึงเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์ หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
  2. การชักชวนทางธุรกิจในเชิงการค้าหรือในทำนองที่เกี่ยวเนื่องกับวิสาหกิจการค้า และ
  3. การชักชวนผู้เยี่ยมชมหรือผู้เรียนของเว็บไซต์ด้วยเนื้อหาของพวกเขาเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์
 9. คุณตกลงที่จะใช้งานเว็บไซต์ และเข้าถึงเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์ในลักษณะที่ไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก หรือจำกัดหรือปิดกั้นการใช้งานและความเพลิดเพลินของบุคคลอื่นในเว็บไซต์ รวมถึงเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์
 10. คุณตกลงที่จะไม่ร้องขอ รวบรวม หรือเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของผู้เยี่ยมชมหรือผู้เรียน (นักเรียน) ของเว็บไซต์ หรือเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์
 11. คุณตกลงที่จะไม่โพสต์ อัปโหลด ส่งอีเมล หรือถ่ายโอนข้อมูล หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นเหตุให้เราส่งอีเมล ถ่ายโอน หรือเผยแพร่จดหมายลูกโซ่ แบบสำรวจหรือการศึกษา การเรียกร้องให้ดำเนินการ จดหมายขยะ กลอุบายแบบพีระมิด สิ่งจูงใจ (เงินหรือจากการคลิก) การสปิมหรือสแปม หรือการสื่อสารจำนวนมากไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ และไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์หรือไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ก็ตาม
 12. คุณจะไม่คัดลอก ทำซ้ำ สร้างงานลอกเลียนแบบ เผยแพร่ ถ่ายโอน ออกอากาศ แสดง จำหน่าย อนุญาต หรือใช้ประโยชน์จากเนื้อหาใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์) เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดเหล่านี้ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา
 13. คุณตกลงที่จะไม่ใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์ในลักษณะใด ๆ ที่มีเจตนาสร้างความเสียหาย ปิดการใช้งาน เพิ่มภาระ หรือทำให้เซิร์ฟเวอร์ CI Talks หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ CI Talks เสียหาย หรือละเมิดข้อกำหนด กระบวนการ นโยบาย หรือข้อบังคับของเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์
 14. คุณตกลงที่จะไม่ใช้วิธีการที่มีจำนวนมาก ที่เป็นอัตโนมัติ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ในการเข้าถึงเว็บไซต์หรือเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ่นยนต์ สไปเดอร์ หรือสคริปต์)
 15. คุณตกลงที่จะไม่แบ่งหน้าเว็บไซต์หรือเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์ วางหน้าต่างป๊อปอัปในหน้าเว็บไซต์ หรือสร้างผลกระทบต่อการแสดงผลของหน้าเว็บไซต์
 16. คุณตกลงที่จะไม่เข้าถึงหรือพยายามเข้าถึงบัญชีของผู้เยี่ยมชมหรือผู้เรียนรายอื่น หรือกล่าวเท็จ ปลอมตัว หรือบิดเบือนข้อมูลตัวตนของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของคุณกับบุคคลหรือนิติบุคคล ไม่ว่าจะในอดีตหรือปัจจุบัน
 17. คุณตกลงที่จะไม่ปลอมแปลงส่วนหัวหรือจัดการตัวระบุเพื่อปิดบังที่มาของการสื่อสารใด ๆ ที่ถ่ายโอนผ่านเว็บไซต์ และ
 18. คุณตกลงที่จะไม่ส่ง จงใจรับ ส่งต่อ ดาวน์โหลด ใช้ หรือนำเนื้อหาใด ๆ กลับมาใช้ใหม่ โดยมีเจตนาที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดเหล่านี้และนโยบาย)

2.3 คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาของผู้เรียน (ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 6.1 ด้านล่าง) ใด ๆ ที่คุณจัดหา ซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์ และเกี่ยวข้องกับความสามารถในการโพสต์ข้อความ (ตามรายละเอียดเพิ่มเติมในย่อหน้าที่ 6.6 ถึง 6.9 ด้านล่าง)

2.4 เราอนุญาตให้ผู้ให้บริการเครื่องมือค้นหาสาธารณะใช้สไปเดอร์ในการคัดลอกเนื้อหาจากเว็บไซต์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างดัชนีของเนื้อหาที่ค้นหาได้แบบสาธารณะเท่านั้น แต่ไม่อนุญาตให้ใช้แคชหรือแฟ้มเก็บถาวรสำหรับเนื้อหาดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนข้อยกเว้นเหล่านี้ ทั้งในกรณีโดยทั่วไปหรือกรณีที่เฉพาะเจาะจง

2.5 คุณรับทราบและยอมรับว่ารูปแบบและลักษณะของเว็บไซต์ รวมถึงเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์ที่เราจัดหาให้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

2.6 ขณะที่เราพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อรับรองว่าเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์มีมาตรฐานสูง คุณเข้าใจและรับทราบว่าเมื่อใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์ คุณอาจได้รับเนื้อหาจากสถาบันพันธมิตรของเราซึ่งไม่ถูกต้องตามข้อเป็นจริง มีนัยแฝงที่เป็นการล่วงละเมิด หยาบคายสำหรับบางคน หรือไม่น่าพอใจสำหรับคุณ เราไม่รับผิดชอบ (ทางกฎหมายหรืออื่นใด) สำหรับการเรียกร้องใด ๆ ที่คุณอาจมีต่อเราเกี่ยวกับเนื้อหาประเภทนี้

2.7 คุณรับทราบและยอมรับว่าโดยทั่วไปแล้วเราอาจยุติ (ถาวรหรือชั่วคราว) การให้บริการเว็บไซต์ รวมถึงเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์) แก่คุณหรือผู้เรียนไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

2.8 คุณยอมรับว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว (และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อคุณหรือต่อบุคคลภายนอกใด ๆ) สำหรับการละเมิดภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดนี้ และสำหรับผลที่ตามมาของการละเมิดดังกล่าว (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เราหรือบุคคลภายนอกอาจได้รับ)

3. การลงทะเบียนและบัญชี

3.1 ผู้เยี่ยมชมทุกคนสามารถดูเว็บไซต์ได้ แต่ในการเข้าร่วมโดยสมบูรณ์สำหรับกิจกรรมทั้งหมดในเว็บไซต์ และการมีส่วนร่วมในเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์ คุณต้องลงทะเบียนสำหรับบัญชีส่วนบุคคลในเว็บไซต์ ("บัญชีผู้เรียน") โดยระบุชื่อ อีเมล และรหัสผ่าน คุณตกลงว่าจะไม่เปิดเผยหรือแบ่งปันการเข้าถึง หรือข้อมูลการเข้าถึงบัญชีผู้เรียนของคุณกับบุคคลภายนอกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

3.2 ในการตั้งค่าบัญชีผู้เรียน คุณอาจได้รับแจ้งหรือจำเป็นต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงวันเดือนปีเกิด ตำแหน่งที่ตั้ง และข้อมูลอื่นใดที่จะช่วยให้ผู้เรียนคนอื่น ๆ รู้จักคุณ ตลอดจนช่วยให้เราปรับแต่งบริการได้เหมาะสมกับคุณ

3.3 คุณให้การรับรองกับเราว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้ไว้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับบัญชีผู้เรียนของคุณมีและจะมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนตลอดเวลา และคุณจะรักษาและปรับปรุงข้อมูลของคุณให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนอยู่เสมอ

3.4 เมื่อลงทะเบียนบัญชีผู้เรียนกับ CI Talks คุณตกลง (นอกเหนือจากเงื่อนไขการใช้งานที่ยอมรับได้ข้างต้น) ว่าคุณ:

 1. ลงทะเบียนและจะคงการลงทะเบียนสำหรับเว็บไซต์เพียงครั้งเดียว และจะไม่สร้างบัญชีผู้เรียนหลายบัญชี
 2. จะไม่ยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีผู้เรียนของคุณ
 3. จะไม่โกงการมอบหมายงานหรือการสอบใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์ หรือแบ่งปันคำตอบสำหรับการบ้านหรือการสอบ และ
 4. จะแจ้งให้ผู้ดูแลระบบเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง ("ผู้ดูแลหลักสูตร") ทันที หากคุณทราบว่าผู้เรียนคนอื่นโกงหรือละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้

3.5 หากคุณถูกตัดสิทธิ์ด้วยเหตุผลใดก็ตามภายใต้ย่อหน้า 3.4(1), (2) หรือ (3) เราอาจห้ามไม่ให้คุณเข้าถึงหรือเข้าร่วมในเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์

4. ผู้ให้บริการหลักสูตรที่เป็นบุคคลภายนอก

4.1 เราอาจจัดให้มีเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์บางส่วนสำหรับผู้เรียนซึ่งเป็นนักเรียนที่ลงทะเบียน และ/หรือพนักงานของสถาบันพันธมิตรของเราและสถาบันการศึกษา องค์กร ผู้สนับสนุน องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ตลอดจนบุคคลทั่วไปอื่น ๆ (รวมเรียกว่า "ผู้ให้บริการหลักสูตร")

4.2 การเข้าถึงเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์ดังกล่าวอาจมอบให้ผ่านบัญชีผู้เรียนของคุณ คุณรับทราบและยอมรับว่าเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการหลักสูตรอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนด นโยบาย และกระบวนการของผู้ให้บริการหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณเป็นนักเรียนที่ลงทะเบียน หรือสมัครเรียนหรือมีส่วนร่วมกับสถาบันพันธมิตร และกำลังเข้าร่วมเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์เพื่อรับหน่วยกิต ประกาศนียบัตร หรือการรับรองการเรียนรู้อย่างเป็นทางการอื่น ๆ (ตามความเหมาะสม) ("การรับรอง") ผ่านสถาบันพันธมิตรดังกล่าว คุณรับทราบและยอมรับว่า:

 1. สถาบันพันธมิตรอาจมีข้อกำหนด นโยบาย หรือกระบวนการของตนเองเกี่ยวกับคุณสมบัติของคุณในการเข้าร่วมเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์ การเข้าร่วมของคุณสำหรับเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์ ข้อจำกัดหรือข้อกำหนดเบื้องต้นในการขอรับการรับรองสำหรับเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์ รวมถึงบันทึกทางการศึกษาหรือบันทึกนักเรียนของคุณที่อาจเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมและผลงานของคุณในเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์ และ
 2. บันทึกทางการศึกษาหรือบันทึกนักเรียนของคุณจะเก็บรักษาโดยสถาบันพันธมิตร (ไม่ใช่เรา) รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการสำเร็จหลักสูตรที่คุณลงทะเบียนกับสถาบันพันธมิตรดังกล่าว ซึ่งเป็นผู้กำหนดการรับรอง

4.3 เราและผู้ดูแลหลักสูตรขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก ยุติกลางคัน หรือปรับกำหนดการเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์ใหม่ หรือแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหา ตลอดจนปริมาณ การมอบหมายงาน การทดสอบ แบบทดสอบ การสอบ โครงการ และการประเมินความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

4.4 สำหรับเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์บางหลักสูตรจะขึ้นอยู่กับผลงานที่น่าพอใจของคุณ ตามดุลยพินิจของผู้ดูแลหลักสูตรและ/หรือสถาบันพันธมิตรแต่เพียงผู้เดียว คุณอาจมีสิทธิ์ซื้อ (หรือได้รับรางวัล แล้วแต่กรณี) ผลิตภัณฑ์ที่บันทึกการเข้าร่วมเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์ที่เกี่ยวข้องของคุณ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) คำชี้แจง ใบรับรอง การยอมรับ หรือที่คล้ายคลึงกันซึ่งออกโดยเราและ/หรือผู้ให้บริการหลักสูตร ("ผลิตภัณฑ์") คุณรับทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ จะไม่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่ให้การรับรองอื่น ๆ และจะไม่สามารถแทนที่หลักสูตรที่ดำเนินการในสถาบันพันธมิตร หรือส่งผ่านหน่วยกิตการศึกษาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ สำหรับสถาบันพันธมิตร และคุณรับทราบว่าผู้ดูแลหลักสูตรจะไม่มีภาระผูกพันในการพยายามทำให้หลักสูตรได้รับการยอมรับจากสถาบันพันธมิตรใด ๆ หรือสถานศึกษาอื่น ๆ เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้ง ณ เวลาที่ซื้อ

4.5 หากคุณเป็นผู้เรียนที่เข้าร่วมเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์เพื่อการรับรองที่สถาบันพันธมิตร การรับรองใด ๆ อาจได้รับโดยตรงจากสถาบันพันธมิตรดังกล่าวตามนโยบายและกระบวนการของสถาบันเท่านั้น และสถาบันพันธมิตรอาจกำหนดให้คุณต้องลงทะเบียนหรือสมัครเรียนกับสถาบันพันธมิตรดังกล่าวเพื่อรับการรับรอง เราจะไม่มีอำนาจหรือความรับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับการมอบการรับรองสำหรับเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์ต่าง ๆ ในทุกกรณี

4.6 เราอาจมีหนังสือทบทวนและอุปกรณ์การเรียนบางส่วนให้ซื้อขณะที่คุณเข้าร่วมเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์ เราจะระบุลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเพื่อให้คุณสามารถซื้อสินค้าเหล่านี้ได้

4.7 องค์กร (ซึ่งอาจเป็นสถาบันพันธมิตร นายจ้างของคุณ หรือบุคคลภายนอกที่ทำงานร่วมกับ CI Talks) อาจเชิญคุณ (1) เข้าร่วมหลักสูตรที่เฉพาะเจาะจง หรือ (2) เข้าร่วมองค์กรของพวกเขาใน CI Talks เมื่อตอบรับคำเชิญขององค์กร คุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบาย และกระบวนการเพิ่มเติมใด ๆ ที่ออกหรือจัดเตรียมให้คุณก่อนตอบรับคำเชิญที่องค์กรส่งถึงคุณ

5. การอนุญาตการใช้งาน

5.1 ภายใต้การปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เราให้สิทธิ์และการอนุญาตแบบจำกัดที่เพิกถอนได้โดยสมบูรณ์ เป็นสากล ไม่ผูกขาด ไม่สามารถถ่ายโอนได้ และไม่สามารถให้การอนุญาตช่วงได้:

 1. เพื่อเข้าถึง ใช้งานภายใน และแสดงผลเว็บไซต์ รวมถึงเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์ในฐานะบุคคล ณ ตำแหน่งที่ตั้งของคุณเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามความจำเป็นในการเรียกดูและ/หรือเข้าร่วมเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดเหล่านี้ และ
 2. เพื่อดาวน์โหลดเนื้อหาที่ได้รับอนุญาตจากเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์ คุณจึงสามารถใช้สิทธิ์ที่ได้รับตามข้อกำหนดเหล่านี้

5.2 คุณต้องปฏิบัติตามข้อความสงวนลิขสิทธิ์หรือข้อจำกัดทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์หรือเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์ คุณไม่สามารถลบประกาศความเป็นเจ้าของ กฎหมาย หรือกรรมสิทธิ์ใด ๆ ในเว็บไซต์หรือเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์

5.3 สถาบันพันธมิตรบางแห่งอาจจัดทำเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์บางส่วนภายใต้สรรใบอนุญาตงานสร้างสรรค์เสรี (ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถาบัน หากสถาบันพันธมิตรเลือกที่จะดำเนินการดังกล่าว จะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนในหน้าเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์ที่เหมาะสมในเว็บไซต์ และเรารับทราบว่าใบอนุญาตงานสร้างสรรค์เสรีจะมีผลแทนที่ข้อกำหนดเหล่านี้บางประการ ตามความเหมาะสม สำเนาฉบับสมบูรณ์ของใบอนุญาตงานสร้างสรรค์เสรีที่เกี่ยวข้องจะมีลิงก์ระบุในหน้าดังกล่าว

6. เนื้อหาของคุณ

6.1 ตลอดการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์ คุณสามารถระบุเนื้อหาลงในเว็บไซต์โดยการอัปโหลดบันทึกและการตอบกลับ การอภิปรายของผู้เรียน หน้าโปรไฟล์ เนื้อหาและสื่ออื่น ๆ สำหรับการโต้ตอบทางสังคม และการเขียนงานที่ได้รับมอบหมาย การสำรวจ คำถาม สมมติฐาน ตัวอย่าง ฯลฯ (รวมเรียกว่า "เนื้อหาของผู้เรียน")

6.2 เราไม่อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าสำหรับเนื้อหาของผู้เรียนใด ๆ ที่คุณอาจส่งหรือจัดทำ เพื่อนำมารวบรวมไว้ในเว็บไซต์หรือเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์ ดังนั้น ภายใต้การอนุญาตที่เราและสถาบันพันธมิตรที่เกี่ยวข้องใด ๆ ได้รับ ถือว่าผู้เรียนจะเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวและผูกขาดในสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในเนื้อหาของผู้เรียน

6.3 ในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาของผู้เรียนใด ๆ ที่คุณส่งให้เราหรือจัดทำให้เรา คุณให้การอนุญาตที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ เป็นสากล โดยถาวร ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ และไม่ผูกขาดแก่เราในการใช้งาน เผยแพร่ ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง เปิดเผยและแสดงต่อสาธารณะ หรือใช้ประโยชน์จากเนื้อหาของผู้เรียนดังกล่าวในเว็บไซต์และ/หรือในเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์ โดยมีสิทธิ์ในการอนุญาตช่วงสิทธิ์ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของเว็บไซต์ รวมถึงเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์ เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาของผู้เรียนใด ๆ ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

6.4 ในขอบเขตที่คุณระบุเนื้อหาของผู้เรียน คุณรับรองและรับประกันว่า:

 1. คุณมีสิทธิ์ การอนุญาต และ/หรือใบอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมดในการจัดทำเนื้อหาของผู้เรียนดังกล่าว และอนุญาตให้เราใช้และเผยแพร่เนื้อหาของผู้เรียนตามที่ระบุไว้ในย่อหน้า 6.1 ถึง 6.3 ด้านบน
 2. เนื้อหาของผู้เรียนดังกล่าวมีความถูกต้องและครบถ้วนตามความรู้และความเชื่อของคุณ
 3. ระหว่างคุณกับเรา คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนด การเผยแพร่ และการใช้เนื้อหาของผู้เรียนดังกล่าว และ
 4. การใช้และ/หรือการเผยแพร่เนื้อหาของผู้เรียนของคุณไม่และจะไม่ละเมิดหรือยักยอกสิทธิ์ของบุคคลภายนอกใด ๆ หรือประกอบด้วยข้อความที่เป็นการหลอกลวงหรือการบิดเบือนข้อเท็จจริง

6.5 ในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งเนื้อหาของผู้เรียน คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติทางออนไลน์และเนื้อหาที่ยอมรับได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลทางเทคนิคที่ส่งออกจากประเทศที่คุณอาศัยอยู่

6.6 เว็บไซต์และ/หรือเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์ อาจอนุญาตให้คุณโพสต์บันทึกและการตอบกลับ มีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่ม ส่งการมอบหมายงาน หรือส่งข้อความและการสื่อสารที่คล้ายคลึงกันถึงผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก ผู้เรียนรายอื่น และ/หรือเรา

6.7 คุณตกลงที่จะใช้วิธีการสื่อสารที่มีอยู่ในเว็บไซต์และ/หรือเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์ เพื่อส่งการสื่อสารและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เรา (หรือพันธมิตรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง) จัดเตรียมวิธีการสื่อสารไว้เท่านั้น และคุณตกลงเพิ่มเติมว่าการสื่อสารดังกล่าวทั้งหมดของคุณอยู่ภายใต้และควบคุมโดยข้อกำหนดเหล่านี้ นโยบาย และหลักจรรยาบรรณของเรา

6.8 เมื่อใช้วิธีการสื่อสารใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์และ/หรือเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์ คุณยอมรับว่า:

 1. วิธีการสื่อสารทั้งหมดถือเป็นวิธีการสื่อสารแบบสาธารณะและไม่เป็นส่วนบุคคลระหว่างคุณและบุคคลอื่นใด
 2. การสื่อสารที่ส่งให้หรือรับจากผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกหรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ไม่ได้รับการรับรอง สนับสนุน หรืออนุมัติโดยเราในลักษณะใด ๆ (เว้นแต่เราจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง) และ
 3. เนื้อหาส่วนใหญ่จะมีการกลั่นกรองเชิงโต้ตอบหากผู้เรียนหรือผู้เยี่ยมชมตั้งค่าสถานะ แต่เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบล่วงหน้าหรือภายหลังสำหรับเนื้อหาของผู้เรียน เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานการสื่อสารที่ยอมรับได้โดยทั่วไป

6.9 นอกจากนี้ ตามวิธีการสื่อสารดังกล่าวที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 6.8 ด้านบน เราอาจให้บริการบางประเภทแก่คุณ เช่น บริการห้องสนทนาที่อนุญาตให้คุณสื่อสารกับพนักงานของเราและ/หรือพนักงานของสถาบันพันธมิตรของเรา

6.10 คุณรับทราบและยอมรับว่าบริการที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 6.6 ถึง 6.9 ด้านบน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริการห้องสนทนา) อาจมีการตรวจสอบหรือบันทึกเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมคุณภาพ และข้อมูลหรือเนื้อหาที่จัดทำเป็นส่วนหนึ่งของบริการจะรวมอยู่ภายในข้อกำหนดเหล่านี้และจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาเท่านั้น

6.11 เนื้อหาของผู้เรียนใด ๆ ที่เผยแพร่ในพื้นที่สนทนาสาธารณะของเว็บไซต์ (เช่น ฟอรัมหรือพื้นที่สำหรับการโพสต์) จะอยู่ภายใต้ใบอนุญาตงานสร้างสรรค์เสรี (Attribution-Non Commercial-NoDerivs; BY-NC-ND) เราจะไม่เผยแพร่เนื้อหาของผู้เรียนที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงานหรือการประเมินของคุณ

7.1 นโยบายของเรากำหนดว่าเนื้อหาใด ๆ ที่รวมอยู่ในเว็บไซต์หรือภายในเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์ ซึ่งละเมิดหรือมีแนวโน้มที่จะละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก จะถูกลบออกจากเว็บไซต์โดยเร็วที่สุด หลังจากที่เราทราบถึงการละเมิดหรือการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว

7.2 หากคุณเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามเจ้าของ หรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการภายใต้ผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวใด ๆ คุณควรรายงานการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่กล่าวถึงซึ่งเกิดขึ้นในหรือผ่านเว็บไซต์ โดยส่งอีเมลแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์ไปที่ [email protected] พร้อมแนบรายละเอียดอย่างน้อยตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 7.4 ด้านล่าง

7.3 เราจะดำเนินการตามที่เราเห็นสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งรวมถึงการลบเนื้อหาที่มีการเรียกร้อง

7.4 เมื่อคุณแจ้งให้เราทราบตามย่อหน้าที่ 7.2 คุณต้องทำหนังสือแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีการระบุข้อมูลต่อไปนี้:

 1. ข้อความที่แจ้งเราว่าคุณเชื่อว่าพบเนื้อหาในเว็บไซต์ ซึ่งคุณเชื่อว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ
 2. ประเทศที่สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณมีผลใช้ได้
 3. ชื่อของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและ URL ที่ครบถ้วนสำหรับการเข้าถึงเนื้อหาดังกล่าว
 4. ข้อความที่อธิบายว่าเนื้อหาดังกล่าวละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณอย่างไร
 5. ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลของคุณ เพื่อให้เราสามารถติดต่อคุณได้
 6. ข้อความที่ระบุว่าข้อมูลในหนังสือแจ้งถูกต้องและคุณเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น หรือมีสิทธิ์ขาดตามกฎหมายที่จะขอดำเนินคดีการละเมิดในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้งาน และ
 7. ลายมือชื่อของคุณ (สามารถใช้เพียงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์)

7.5 เราจะดำเนินการตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ในการยุติบัญชีผู้เรียนและการเข้าถึงเว็บไซต์ รวมถึงเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์ หากได้รับแจ้งว่าผู้เรียนกระทำกิจกรรมที่ละเมิดสองครั้งขึ้นไป (ไม่ว่าผู้เรียนจะดำเนินการอย่างเหมาะสมตามที่เราอาจมีคำสั่งหรือไม่ก็ตาม)

8. ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

เราเคารพสิทธิส่วนบุคคลของคุณ กรุณาดู นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ ของเราสำหรับรายละเอียดทั้งหมด

9. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

9.1 เว็บไซต์อาจมีลิงก์ไปยังหน้าต่าง ๆ ในเว็บไซต์อื่น ("เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง") และเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านั้นอาจมีเนื้อหาหรือเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการสำหรับการขาย

9.2 เราไม่ได้สร้าง แก้ไข ควบคุม หรือตรวจสอบเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ คุณรับทราบและยอมรับว่า:

 1. เราไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความพร้อมของข้อมูลที่จัดทำโดยเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง และ
 2. เราไม่ได้ควบคุมหรือรับรองผู้สนับสนุนของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว หรือเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ โฆษณา หรือสื่ออื่น ๆ ซึ่งนำเสนอในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว

9.3 เราอาจลบลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ ออกจากเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาไม่ว่าเหตุผลใดก็ตาม

9.4 เราจะไม่รับผิดชอบต่อการทำธุรกรรมใด ๆ ที่คุณดำเนินการกับบุคคลภายนอกผ่านเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง หรือต่อความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการแสดงผลหรือข้อมูลใด ๆ ที่จัดทำไว้ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว

9.5 เราตระหนักว่าเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงอาจมีเนื้อหาที่ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เราเคารพสิทธิ์เหล่านั้นและแนบลิงก์เพื่อวัตถุประสงค์ด้านข้อมูลเท่านั้น การแนบลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ ของเราไม่ได้สร้างหรือบอกเป็นนัยถึงความสัมพันธ์หรือการเป็นพันธมิตรระหว่างเรากับผู้ให้บริการของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว

10. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ CI TALKS

10.1 เราเป็นเจ้าของหรือผู้ได้รับอนุญาตสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่จำเป็นทั้งหมดในทุกด้านของเว็บไซต์ และเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเทคโนโลยี รหัสแหล่งที่มา เนื้อหาทั้งหมด ซอฟต์แวร์ สคริปต์ รูปภาพ กราฟิก และเสียง ("สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์") สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์ได้รับการคุ้มครองตามขอบเขตสูงสุดที่เป็นไปได้โดยกฎหมายลิขสิทธิ์ สงวนลิขสิทธิ์ดังกล่าวทั้งหมด คุณยอมรับว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์ยังคงเป็นทรัพย์สินของเราหรือผู้อนุญาตตามความเหมาะสม รวมถึงการปรับปรุงและการแก้ไขสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์ทั้งหมดจะเป็นของเราหรือผู้อนุญาตตามความเหมาะสม คุณยอมรับด้วยว่าคุณไม่มีสิทธิ์ในหรือต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์ นอกเหนือจากสิทธิ์ในการใช้งานตามเงื่อนไขของการอนุญาตในย่อหน้าที่ 5 ด้านบน ลิขสิทธิ์ในเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์เป็นของสถาบันพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งให้บริการเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

10.2 นอกเหนือจากเนื้อหาใด ๆ ที่คุณส่งไปยังเว็บไซต์ เราเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ในปัจจุบันและอนาคตทั้งหมด เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน สิทธิ์ในการออกแบบ การออกแบบที่ไม่ได้จดทะเบียน สิทธิ์ในฐานข้อมูล รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในปัจจุบันและอนาคตอื่น ๆ ทั้งหมดและสิทธิ์ตามลักษณะของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ในหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ("สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ CI Talks")

10.3 หากสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ CI Talks ตกอยู่ที่คุณ ไม่ว่าจะโดยการดำเนินการทางกฎหมายหรืออื่นใด คุณมอบสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ (ไม่ว่าจะในทางกฎหมายหรือที่เป็นประโยชน์) ทั้งหมดให้เรา สำหรับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ CI Talks แล้วแต่กรณีในทั่วโลกตามขอบเขตสูงสุดที่เป็นไปได้ รวมถึงการต่ออายุและการขยายระยะเวลาใด ๆ ทั้งหมดของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ CI Talks ดังกล่าว คุณสละสิทธิ์โดยชอบธรรมใด ๆ ทั้งหมดที่คุณอาจมีในปัจจุบันหรือในอนาคตอย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้สำหรับเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์หรือเว็บไซต์

10.4 คุณยินยอมที่จะลงนามและมอบสัญญา เอกสาร การกระทำ และสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวทั้งหมดที่เราอาจจำเป็นต้องใช้ตามสมควร เพื่อมอบสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ CI Talks แก่เราสำหรับดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ของข้อกำหนดเหล่านี้ หรือเพื่อสร้าง ทำให้สมบูรณ์ รักษา หรือบังคับใช้สิทธิ์ของเราภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้

11. ความรับผิดของคุณที่มีต่อเรา

11.1 คุณชดใช้และปกป้องเราอย่างเต็มที่จากการชดใช้จากและต่อการกระทำ การเรียกร้อง ความต้องการ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ความรับผิด การสูญเสีย ความเสียหาย หรือการชดเชยทางการเงินอื่น ๆ ที่เรานำมา ดำเนินการ หรือมอบให้หรือทำให้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นผล (โดยตรงหรือโดยอ้อม) อันเนื่องมาจาก:

 1. คุณส่งเนื้อหาของผู้เรียนไปยังเว็บไซต์หรือเข้าร่วมในเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์
 2. การเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์ของคุณ
 3. การละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ข้อใดข้อหนึ่งของคุณ และ
 4. การกระทำโดยประมาทเลินเล่อ หรือการละเลย การเพิกเฉยโดยเจตนา หรือการละเมิดหน้าที่ตามกฎหมายในส่วนของคุณ

11.2 การชดใช้แต่ละรายการในย่อหน้านี้แยกจากกันและเป็นอิสระจากภาระผูกพันอื่น ๆ ในข้อกำหนดเหล่านี้ การชดใช้แต่ละรายการเหล่านี้จะยังคงมีผลอย่างเต็มที่ แม้จะได้รับการผ่อนปรนเป็นครั้งคราวและแม้จะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งใด ๆ

11.3 ย่อหน้าที่ 11 นี้จะคงอยู่ตลอดอายุของข้อกำหนดเหล่านี้

12. ความรับผิดของเราที่มีต่อคุณ

12.1 ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดเหล่านี้ที่ส่งผลต่อสิทธิตามกฎหมายที่คุณพึงมีสิทธิได้รับในฐานะผู้ใช้บริการ

12.2 เว็บไซต์รวมถึงเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์มีไว้ให้คุณ "ตามที่เป็น" และเราไม่รับประกันหรือรับรองกับคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่มีให้

12.3 เราไม่ให้การรับรอง การรับประกัน เงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมดโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยตามกฎหมาย กฎหมายทั่วไป หรืออื่น ๆ ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เราไม่ยอมรับผิดสำหรับการสูญเสียพิเศษ ทางอ้อม โดยบังเอิญ เป็นผลสืบเนื่อง หรือทางเศรษฐกิจ หรือความสูญเสียอื่นใด ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ ซึ่งรวมถึง (ไม่จำกัด):

 1. การสูญเสียกำไรใด ๆ (โดยตรงหรือโดยอ้อม)
 2. การสูญเสียค่าความนิยมใด ๆ และ
 3. การสูญเสียโอกาสใด ๆ

12.4 เรามอบเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์ในเว็บไซต์โดยสุจริต แต่ไม่ให้การรับประกันหรือรับรองว่าเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์นั้นถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเป็นปัจจุบัน หรือจะเป็นไปตามข้อกำหนดของคุณ และไม่ให้การรับประกันหรือรับรองว่าเว็บไซต์ไม่ได้ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก เราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ สำหรับการใช้งานเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์ของคุณในเว็บไซต์ และการใช้งานถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง แม้ว่าเราจะใช้มาตรการป้องกันตามสมควรเพื่อป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์และ/หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ แต่เราไม่รับผิดชอบต่อสิ่งเหล่านี้

12.5 ข้อมูลที่ถ่ายโอนผ่านเว็บไซต์นี้จะผ่านเครือข่ายโทรคมนาคมสาธารณะ เราไม่รับรองหรือรับประกันว่าการดำเนินการของเว็บไซต์นี้จะทันเวลา ปลอดภัย ไม่หยุดชะงัก หรือปราศจากข้อผิดพลาด และปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวกับขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

12.6 เราไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณอันเป็นผลมาจาก:

 1. ความไว้วางใจใด ๆ ที่คุณมีต่อความสมบูรณ์ ความถูกต้อง หรือการมีอยู่ของข้อมูลหรือโฆษณาใด ๆ หรือเป็นผลมาจากความสัมพันธ์หรือการทำธุรกรรมใด ๆ ระหว่างคุณกับผู้โฆษณาหรือผู้สนับสนุนที่แสดงโฆษณาในเว็บไซต์ หรือที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์
 2. การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เราอาจดำเนินการกับเว็บไซต์หรือเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์ หรือการหยุดชะงักชั่วคราวในข้อกำหนดของเว็บไซต์หรือเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์
 3. การลบ การทุจริต หรือความล้มเหลวในการจัดเก็บเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์ รวมถึงข้อมูลการสื่อสารอื่น ๆ ที่เก็บรักษาหรือถ่ายโอนโดยหรือผ่านการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ
 4. การที่คุณไม่ให้ข้อมูลบัญชีที่ถูกต้องแก่เรา หรือ
 5. การที่คุณไม่รักษารายละเอียดบัญชีให้ปลอดภัยและเป็นความลับ

12.7 เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือการเข้าถึงเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์ของคุณได้ตลอดเวลาด้วยเหตุผลด้านการดำเนินงาน ข้อบังคับ กฎหมาย หรือเหตุผลอื่น ๆ

12.8 เราอาจยกเลิกบัญชีผู้เรียนของคุณหรือการเข้าถึง/ใช้งานเว็บไซต์ โดยมีผลทันที:

 1. หากเราเชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่าคุณหรือผู้เรียนคนใดที่คุณเกี่ยวข้องด้วยละเมิดข้อกำหนดใด ๆ เหล่านี้
 2. เพื่อป้องกันกิจกรรมที่เป็นการหลอกลวง ผิดกฎหมาย หรือไม่เหมาะสม หรือ
 3. หากจำเป็นต้องป้องกันหรือหยุดอันตรายหรือความเสียหายใด ๆ ที่มีต่อเรา ผู้เรียนคนอื่น ๆ ของเว็บไซต์ หรือประชาชนทั่วไป

13. กฎหมายที่บังคับใช้

13.1 ข้อกำหนดเหล่านี้ การใช้งานและการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ และนโยบายอื่น ๆ ทั้งหมดที่ออกโดยเราไม่ว่าเราจะกล่าวถึงในที่นี้หรือไม่ก็ตาม มีการควบคุมโดยและตีความทุกประการตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

13.2 ข้อพิพาทใด ๆ หรือทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเรา (ไม่ว่าจะมีสัญญาหรือไม่มีสัญญาก็ตาม) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ รวมถึงความถูกต้องของข้อกำหนดเหล่านี้หรือนโยบายที่ออกโดยเรา จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลพิเศษของศาลแห่งราชอาณาจักรไทย สำหรับข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างคุณกับเรา คุณตกลงว่าจะพยายามแก้ไขร่วมกับเราอย่างไม่เป็นทางการก่อน ในกรณีที่พบได้ไม่บ่อยนัก หากเราไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาทในลักษณะนี้ภายใน 28 วันนับจากวันที่มีการแจ้งข้อพิพาทเป็นลายลักษณ์อักษร เราทั้งคู่ตกลงที่จะยื่นต่อเขตอำนาจศาลพิเศษของศาลแห่งราชอาณาจักรไทยเพื่อแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าว

13.3 คุณตกลงว่าอนุญาตให้เรายื่นขอคำสั่งศาล (หรือการชดเชยชั่วคราวประเภทอื่น) ในเขตอำนาจศาลใด ๆ ได้ตลอดเวลา โดยไม่ยึดตามย่อหน้าที่ 13.2

14. การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์และข้อกำหนดเหล่านี้

14.1 เราอาจปรับปรุงหรือแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ (รวมถึงนโยบายของเราและ/หรือคำแนะนำอื่น ๆ ที่เราออก) เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงของเรา เมื่อเราปรับปรุงข้อกำหนดหรือนโยบาย เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เราดำเนินการ การปรับปรุงหรือแก้ไขใด ๆ จะมีการโพสต์ลงในเว็บไซต์

14.2 สำหรับเหตุผลด้านการดำเนินงาน ข้อบังคับ กฎหมาย หรือเหตุผลอื่น ๆ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ระงับ หรือยุติเนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์ทั้งหมด โดยแจ้งหรือไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ และเราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลภายนอกสำหรับการแก้ไข การระงับ หรือการยุติดังกล่าว เมื่อมีการใช้เว็บไซต์ต่อไป คุณตกลงที่จะรับภาระผูกพันตามข้อกำหนดในการปรับปรุงและการแก้ไขเหล่านี้

15. ข้อกำหนดที่สำคัญอื่น ๆ

15.1 หากพบว่าข้อกำหนดใด ๆ เหล่านี้ผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยศาลในเขตอำนาจศาลที่มีคุณสมบัติ ส่วนที่เหลือของข้อกำหนดเหล่านี้จะยังคงบังคับใช้และมีผลอย่างสมบูรณ์

15.2 เฉพาะคุณและเราเท่านั้นที่มีสิทธิ์บังคับใช้ข้อกำหนดเหล่านี้ บุคคลภายนอกไม่มีสิทธิ์บังคับใช้ข้อกำหนดใด ๆ เหล่านี้ ไม่ว่าจะอาศัยอำนาจตามสัญญาหรืออื่นใด

15.3 เราอาจโอนหรือมอบส่วนใดส่วนหนึ่งในสิทธิ์ของเรา หรือมอบหมายภาระหน้าที่ของเราภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้อย่างอิสระ คุณไม่มีสิทธิ์โอนหรือมอบส่วนใดส่วนหนึ่งในสิทธิ์ของคุณ หรือมอบหมายภาระหน้าที่ของคุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ผ่านการดำเนินการตามกฎหมายหรืออื่นใด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

15.4 ข้อกำหนดเหล่านี้ นโยบาย และหลักจรรยาบรรณจะกำหนดข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับเรา และแทนที่ข้อกำหนด เงื่อนไข การรับประกัน และ/หรือการรับรองก่อนหน้าบางส่วนและทั้งหมดตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ความล่าช้าหรือความล้มเหลวใด ๆ จากเราในการใช้สิทธิ์ใด ๆ ที่เราอาจมีภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ดังกล่าวของเรา

บริษัท ซีไอ ทอล์ค จำกัด
431 ซอยประดู่ 1 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

 • ดีมากดีพอใช้แย่แย่มาก
  ความประทับใจทั่วไป
  ความคิด/แนวคิด
  เนื้อหาเชิงข้อมูล
  การดึงดูดสายตา
  ระดับของนวัตกรรม
 • ไม่มีแนวโน้มเลยมีแนวโน้มอย่างยิ่ง
 • นั่นอาจรวมถึงการตัดองค์ประกอบออกจากหรือเพิ่มองค์ประกอบในวิดีโอ กลุ่มเป้าหมายหลักของเราคืออายุ 18 - 30 ปีซึ่งอยู่ในช่วงศึกษาต่อหรือเริ่มต้นทำงาน